Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

O programie

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to program przeznaczony do realizacji w liceach i technikach na zajęciach przedmiotu uzupełniajacego ekonomia w praktyce. Program ten został opracowany w ramach projektu "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Został on przetestowany przez 160 nauczycieli oraz ok. 3,5 tys. uczniów liceów i techników. Program jest zgodny z podstawą programową do przedmiotu ekonomia w praktyce i jest dostępny dla wszystkich nauczycieli liceów i techników po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na platformie Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.

Program ma na celu:

 • przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy,
 • pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia,
 • efektywne kształtowanie postawy przedsiębiorczości i naukę przez działanie,
 • zwiększenie zainteresowania uczniów kontynuacją kształcenia w kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.

Na czym polega program?
Uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej polegającej na założeniu w szkole własnej firmy zorganizowanej na wzór spółki jawnej:

 • szukają pomysłu na produkt,
 • przygotowują biznesplan przedsięwzięcia,
 • gromadzą kapitał,
 • podejmują działania marketingowe,
 • produkują i sprzedają swoje produkty (usługi),
 • prowadzą dokumentację finansową,
 • podejmują ryzyko biznesowe.

Dlaczego warto wziąć udział w programie?
Uczeń:

 • przeżyje przygodę edukacyjną, która zaangażuje go intelektualnie, emocjonalnie, wyzwoli aktywność i zwiększy pewność siebie,
 • rozwinie umiejętności niezbędne na studiach i w dorosłym życiu, takie jak praca w zespole, rozwiązywanie problemów, planowanie, stosowanie narzędzi ICT,
 • zdobędzie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy,
 • oceni w praktyce szanse i zagrożenia wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej.

Nauczyciel:

 • otrzyma innowacyjne narzędzia do pracy z uczniami w ramach przedmiotu ekonomia w praktyce,
 • będzie mógł skorzystać ze wsparcia konsultantów ze świata biznesu;
 • zaproponuje uczniom atrakcyjną formę pracy - naukę przez działanie w formie gry edukacyjnej,
 • stworzy uczniom możliwość pracy w zespole, współzawodnictwa i oceny własnych umiejętności,
 • będzie przygotowany do prowadzenia zajęć z nowego przedmiotu ekonomia w praktyce.

Szkoła :

 • zdobędzie ciekawą propozycję edukacyjną wspierającą rozwój kluczowych kompetencji u uczniów,
 • będzie kształtować postawy przedsiębiorcze młodzieży w najbardziej efektywny sposób, zgodny z zaleceniami KE,
 • zweryfikuje skuteczność edukacji ekonomicznej poprzez współpracę ze środowiskiem biznesu,
 • wzmocni swój wizerunek dobrej i nowoczesnej szkoły.

Zaproszenie na konferencję

Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.

więcej
Prezentacja MINI

więcej