Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

Jak założyć miniprzedsiębiorstwo?

Krok 1.

Nauczyciel organizuje spotkanie z uczniami, w spotkaniu mogą uczestniczyć również rodzice/prawni opiekunowie uczniów. Okazją do takiego spotkania może być np. lekcja podstaw przedsiębiorczości, lekcja wychowawcza, zebranie z rodzicami.

Nauczyciel podczas spotkania zapoznaje uczestników z ideą programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, objaśnia zasady udziału uczniów w grze edukacyjnej oraz przedstawia korzyści wynikające z udziału w Grze.

Prezentacja Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo dostępna jest na platformie internetowej gry edukacyjnej „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.

Krok 2.

Uczniowie zainteresowani udziałem w zajęciach ekonomii w praktyce, realizowanych w formie gry edukacyjnej „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, wypełniają deklaracje zgłoszeniowe i przekazują je nauczycielowi, który będzie pełnił rolę opiekuna firmy uczniowskiej.

W przypadku uczniów niepełnoletnich konieczne jest dołączenie do zgłoszenia ucznia pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów.

Druki „Zgłoszenie ucznia/uczennicy do programu” oraz „Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w programie” dostępne są na platformie internetowej gry edukacyjnej „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.

Krok 3.

Uczniowie występują z prośbą do dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na prowadzenie młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa w danym roku szkolnym.

Krok 4.

Uczniowie podpisują z dyrektorem szkoły umowę najmu lokalu użytkowego – pomieszczenia na terenie szkoły, które będzie stanowiło siedzibę miniprzedsiębiorstwa.

Formularz Umowa najmu lokalu użytkowego dostępny jest na platformie internetowej gry edukacyjnej „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.

Krok 5.

Uczniowie wybierają pomysł na produkt (usługę) swojej firmy, organizują badania rynku oraz opracowują biznesplan swojego przedsięwzięcia.

Pomocny w tym może być generator biznesplanu dostępny na platformie internetowej gry edukacyjnej „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.

Krok 6.

Nauczyciel zgłasza młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo na platformie internetowej gry edukacyjnej „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.

Krok 7.

Uczniowie sporządzają umowę spółki, wpłacają udziały oraz rejestrują swój udział w programie na platformie internetowej gry edukacyjnej „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.


Do pobrania:

  1. Jak założyć miniprzedsiębiorstwo? (*.pdf)
Zaproszenie na konferencję

Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.

więcej
Prezentacja MINI

więcej