Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

Serwis dotyczący działalności gospodarczej

Podstawowe wskaźniki finansowe dla miniprzedsiębiorstwa obowiązujące w roku 2013


okres obowiązywania: od 01-01-2013 do 31-12-2013


1. Podatek dochodowy – miniprzedsiębiorstwo rozlicza się z podatku dochodowego liniowego, wg ogólnie obowiązujących zasad, czyli 19% od dochodu ( dochód = przychody ze sprzedaży – koszty uzyskania przychodu).
2. Podatek VAT – wg ogólnie obowiązujących zasad, czyli 23% ceny netto.
W uzasadnionych przypadkach miniprzedsiębiorstwo może stosować stawki preferencyjne 8% i 5% ( jeśli dany produkt/usługa istotnie objęty jest taką stawką!).
3. Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

 

Rodzaj ubezpieczenia Składka [%] Podstawa urzędowa wymiaru składki [zł]
1. Ubezpieczenia społeczne:   2227,80 zł
  • Emerytalne
19,52  
  • Rentowe
8,00   
  • Chorobowe
2,45  
  • Wypadkowe
1,93  
2. Fundusz Pracy 2,45 2227,80 zł
3. Ubezpieczenie zdrowotne 9,00 2908,13 zł

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

W miniprzedsiębiorstwie urzędowe podstawy wymiaru składki ZUS dzielone są przez 1000. 


Do pobrania:

  1. Podstawowe wskaźniki finansowe dla miniprzedsiębiorstwa obowiązujące w roku 2013.
  2. Podstawowe wskaźniki finansowe dla miniprzedsiębiorstwa obowiązujące w roku 2012.
  3. Podstawowe wskaźniki finansowe dla miniprzedsiębiorstwa obowiązujące w roku 2011.
Zaproszenie na konferencję

Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.

więcej
Prezentacja MINI

więcej