Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

Rola konsultanta

Współczesna edukacja ma za zadanie przede wszystkim sprzyjać bardzo szeroko rozumianemu rozwojowi człowieka. Rozwój ten określany jest przez lepsze rozumienie siebie i swoich relacji ze światem, skuteczniejszą samokontrolę i poczucie wpływu na otaczającą rzeczywistość. Przy takim pojmowaniu celów edukacyjnych nie sposób nie wspomnieć o zadaniach współczesnej szkoły, które zostały wzbogacone o kategorię otwartej szkoły. Na co zatem ma być otwarta nowoczesna szkoła? Oprócz otwarcia na wszelkie nowości, powinna także zachęcać do kontaktu z ludźmi działającymi w rozmaitych sferach ludzkiej aktywności. Ma to szczególne znaczenie przy realizacji programów edukacyjnych „uczenie przez działanie”. Bardzo często okazuje się, że rady czy sugestie praktyków mają istotny wpływ na ostateczne decyzje „działających” uczniów. Stąd wręcz konieczność stworzenia swoistego lobby wspierającego przedsiębiorcze inicjatywy młodzieży.

Kto może być sojusznikiem młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa?

  • Dyrekcja
  • Rodzice
  • Nauczyciele
  • Organizacje wspierające przedsiębiorczość
  • Lokalni przedsiębiorcy

Do pobrania:

  1. Rola konsultanta (*.pdf)
Zaproszenie na konferencję

Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.

więcej
Prezentacja MINI

więcej