Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

Strategia wdrażania

Temat innowacyjny
Działania służące zwiększeniu zainteresowania uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Nazwa projektodawcy
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Tytuł projektu
Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Numer umowy
UDA.POKL.03.03.04-00-015/10-02

WIĘCEJ>>